warsaw-1136274_1920.jpg

PRAWO KARNE

- przestępstwa, wykroczenia, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa skarbowe
- obrona oskarżonego w postępowaniu przygotowawczym (dochodzenie i śledztwo)
- pomoc osobom zatrzymanym i tymczasowo aresztowanym
- obrona oskarżonego w postępowaniu sądowym
- reprezentacja pokrzywdzonego, oskarżyciela prywatnego i subsydiarnego
- pomoc osobom skazanym (wyrok łączny, odroczenie wykonania kary, przerwa w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie, zatarcie skazania)

PRAWO CYWILNE

- prawo spadkowe: testamenty, dziedziczenie ustawowe, dział spadku, zachowek
- prawo rodzinne: rozwód, alimenty, kontakty, podział majątku, separacja
- prawo nieruchomości: zniesienie współwłasności, zasiedzenie, naruszenie posiadania, eksmisja, służebności
- ochrona dóbr osobistych, przeciwdziałanie dyskryminacji
- dochodzenie wierzytelności 
- odszkodowanie, zadośćuczynienie

warsaw-823079_1920.jpg
warsaw-1743565_1920.jpg

PRAWO PRACY

- dochodzenie zaległego wynagrodzenia,
- sporządzanie projektów umów o pracę i umów cywilnoprawnych,
- pomoc przy wypowiadaniu i rozwiązywaniu umów o pracę,
- roszczenia związane z mobbingiem i dyskryminacją,
- doradztwo w zakresie uprawnień związanych z rodzicielstwem,
- czas pracy, urlopy